Dermedics

DERMEDICS® | Προφίλ Εταιρίας

Η DERMEDICS® είναι μία από τις εταιρείες του ομίλου Beauty International Group που εξαπλώνεται σε συνεργασίες στο εξωτερικό και ο οποίος ηγείται παγκοσμίως στον τομέα των επαγγελματικών καλλυντικών και της αισθητικής.

Ο σκοπός της εταιρείας

Ο σκοπός της DERMEDICS® είναι να παρέχει μοντέρνα εργαλεία και λύσεις για τις θεραπείες φροντίδας του δέρματος με βάση πέντε θεμελιώδεις ιδέες:

 1. Καινοτομίες – το κύριο στοιχείο στην ανάπτυξη της προσφοράς των προϊόντων φροντίδας δέρματος που έχουν δημιουργηθεί με τα πιο πολυτελή συστατικά για να παρέχουν αποτελεσματικές θεραπείες ομορφιάς με στόχο πραγματικά αποτελέσματα.
 2. Ασφάλεια – σχετική με την υγεία ασθενών κατά τη διάρκεια διαδικασιών με ηλεκτρονικές συσκευές. Όλα τα προϊόντα συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέχουν αποτελεσματικές αλλά και ασφαλείς θεραπείες παγκόσμιας ομορφιάς.
 3. Ικανοποίηση – αναγνωρισμένη με την άριστη ποιότητα όλων των προϊόντων που συνεχώς αποσκοπούν στην εξαιρετική φροντίδα του δέρματος και είναι αφοσιωμένη στους ασθενείς μας διεθνώς.
 4. Ομαδική εργασία – θεωρείται ως μακροπρόθεσμη συνεργασία με ιατρούς, ειδικούς καλλυντικών, οίκους ομορφιάς και κλινικές και επίσης, ως ένα από τα στοιχεία του παγκόσμιου δικτύου διανομής.
 5. Ηθική – θεωρείται ως ενιαίο μέρος όλων των τομέων δραστηριότητας της επιχείρησης. Συνδέεται με την αποτελεσματικότητα όλων των προϊόντων στο πλαίσιο των δεδηλωμένων ιδιοτήτων (που αποσκοπούν σε πραγματικά αποτελέσματα) και επίσης ως ένα στοιχείο πιστής συνεργασίας με τους πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους διεθνώς.

DERMEDICS® | Αποστολή

Η αποστολή της εταιρείας είναι να αποκαλύψει τη φυσική ομορφιά του δέρματος προσφέροντας τις πιο καινοτόμες λύσεις που έχουν την ικανότητα να ξεπεράσουν τα κοινά προβλήματα του δέρματος ανθρώπων όλων των ηλικιών, Λευκής, Ασιατικής και Εθνικής προέλευσης.

DERMEDICS® | Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D)

Η DERMEDICS® ρυθμίζει την ανάπτυξη της με δύο τμήματα R&D στους παρακάτω τομείς:

 1. Ο Τομέας No 1 εστιάζεται στην ανάπτυξη της προσφοράς καλλυντικών και ιατρικών αγαθών σε διαφορετικές ιατρικές τάξεις.
 2. Ο Τομέας No 2 επικεντρώνεται στην τεχνική ανάπτυξη που εστιάζεται στις ηλεκτρονικές συσκευές και τα λογισμικά τους.

 

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του τομέα καλλυντικών και ιατρικής της DERMEDICS® έχει δημιουργηθεί από ιατρούς, φαρμακοποιούς και βιοτεχνολόγους και υποστηρίζεται από ειδικούς καλλυντικών σε όλο τον κόσμο για να παρέχουν την καλύτερη προσαρμογή παγκόσμιων προϊόντων στις τοπικές ανάγκες κάθε αγοράς.

Όλα τα καλλυντικά δημιουργούνται χρησιμοποιώντας τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και περιέχουν τα πιο καινοτόμα ενεργά συστατικά για να παρέχουν την καλύτερη αποτελεσματικότητα στις θεραπείες ομορφιάς για το πρόσωπο και το σώμα στοχεύοντας σε πραγματικά αποτελέσματα που δηλώνονται στις ετικέτες των προϊόντων.

Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης του τομέα ηλεκτρονικών συσκευών της DERMEDICS® διευθύνεται από μία ομάδα δημιουργικών μηχανικών με εκτενή εμπειρία στον τεχνικό σχεδιασμό καθώς και στον τομέα των ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών.

Οι τεχνολογίες των ηλεκτρονικών συσκευών ομορφιάς στοχεύουν στη βελτίωση της κατάστασης του δέρματος η οποία μπορεί να γίνει αντιληπτή μετά από μία θεραπεία και μόνο.

Όλοι οι παράμετροι των θεραπειών ελέγχονται πλήρως από έξυπνους μικροεπεξεργαστές για να παρέχουν την ύψιστη ασφάλεια, για τον ασθενή και το χρήστη.

DERMEDICS® | Πολιτική Ποιότητας

Η Πολιτική Ποιότητας της DERMEDICS® συμμορφώνεται πλήρως με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφάλεια και λειτουργικότητα όλων των προϊόντων.

Σήμερα, η Καλή Κατασκευαστική Πρακτική (GMP) σε μία βιομηχανία καλλυντικών απαιτείται ως πρότυπο από τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1223/2009 του Ευρωκοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Αυτός ο κανονισμός επιτηρείται και ελέγχεται από την Κρατική Υγειονομική Επιθεώρηση της Πολωνίας.

Όλα τα προϊόντα της DERMEDICS® υπόκεινται σε έλεγχο ποιότητας και είναι εγκεκριμένα σε κανονική διανομή μόνο με θετικά αποτελέσματα.
Κανένα από τα καλλυντικά από τη DERMEDICS® δεν περιέχει πτητικά οργανικά συστατικά (VOC-FREE) και δεν περιέχει κανένα υλικό Βόειας ή Αιγοπρόβειας προέλευσης (NON-BSE) και δεν δοκιμάζονται σε ζώα.

Τα προϊόντα δεν περιέχουν επικίνδυνες και/ή απαγορευμένες ουσίες.

Το σήμα CE για ηλεκτρονικό εξοπλισμό που προσφέρεται από τη DERMEDICS® συμμορφώνεται μα τα πρότυπα των παρακάτω οδηγιών:

 1. Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 73/23/EEC + 93/68/EEC
 2. Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 89/336/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC

Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες LVD & EMC καλύπτει όλους τους κινδύνους υγείας και ασφαλείας, διασφαλίζοντας έτσι τη χρήση του ηλεκτρικού εξοπλισμού με ασφάλεια και σε εφαρμογές για τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Συνεπώς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το σήμα CE για να εκφραστεί αυτή η συμμόρφωση.

Σήμα CE για τα ιατρικά προϊόντα που προσφέρονται από τη DERMEDICS® συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ιατρικών Συσκευών (Οδηγία Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ, της 14 Ιουνίου 1993, σχετικά με τις ιατρικές συσκευές, OJ Αρ. L 169/1 της 12-07-1993).

Η παραγωγή όλων των προϊόντων από τη DERMEDICS® οργανώνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όλα τα προϊόντα είναι Πολωνικής Προνομιακής Προέλευσης

DERMEDICS® | Ισχυρά σημεία

Χάρη στη μακρά σχέση με Επιχειρηματικούς Εταίρους σε όλο τον κόσμο, η DERMEDICS® μπορεί να υπερηφανεύεται για τα ισχυρά σημεία της που παρουσιάζονται παρακάτω:

Ισχυρά σημεία Προϊόντα φροντίδας δέματος Ηλεκτρικές συσκευές
Μοναδικότητα Η DERMEDICS® προσφεύγει καλλυντικά φάρμακα μοναδικής εξαιρετικής αποτελεσματικότητας εγκεκριμένα από δερματολόγους ιατρούς και ειδικούς καλλυντικών σε όλο τον κόσμο. Η DERMEDICS® προσφέρει ένα μοναδικό μείγμα πολυτελούς αποτελεσματικότητας (που συνήθως σχετίζεται με τις ακριβές μάρκες) και ικανότητας ίασης του δέρματος στο επίπεδο της δερματολογίας και αισθητικής ιατρικής. Συσκευές ομορφιάς Πολωνικής προνομιακής προέλευσης δημιουργούν μοναδική ικανότητα προσφοράς Ευρωπαϊκών ηλεκτρονικών συσκευών με ύψιστη ασφάλεια σε καλές τιμές. Αυτό μπορεί να είναι ένα σοβαρό πλεονέκτημα, ειδικά σε τοπικές αγορές που κυριαρχούνται από Ασιατικό εξοπλισμό ομορφιάς.
Ύψιστη ασφάλεια Συμμόρφωση με τα πρότυπα ΕΕ (GMP). Έξυπνος μικροεπεξεργαστής ελέγχου παρέχει ασφάλεια στη θεραπεία. Συμμόρφωση με πρότυπα ασφαλείας ΕΕ (οδηγίες LVD & EMC).
Παγκόσμια προσαρμογή Μία μεγάλη γκάμα από προϊόντα φροντίδας του δέρματος και συσκευών ομορφιάς (περισσότερων από 100 μοντέλων)
επιτρέπει την προσφορά απεριόριστου αριθμού θεραπειών για το πρόσωπο και το σώμα για δέρμα κάθε κατάστασης ή ηλικίας.
Γρήγορα αποτελέσματα Η βελτίωση της κατάστασης του δέρματος είναι εμφανής μετά από μία και μόνη θεραπεία.
Αποτελέσματα σε λίγο χρόνο: χωρίς χρόνο αναμονής για τον ασθενή μετά τη θεραπεία.
Ευκολία χρήσης Το σύστημα συσκευασίας (γυάλινες αμπούλες μίας χρήσης και φιάλες σε κενό αέρα για τις κρέμες) παρέχουν πλήρη ασφάλεια εναντίον ακαθαρσιών και διατηρούν τη φρεσκάδα των προϊόντων. Προκαθορισμένα προγράμματα παρέχουν πιο αποτελεσματικό σύστημα εργασίας, ενώ το ατομικά προσαρμοσμένο Σύστημα Συνδυασμένης Ομορφιάς (CBS) δημιουργεί ένα πιο ευχάριστο και αποτελεσματικό περιβάλλον εργασίας.
Καλή επένδυση Συνθήκες συνεργασίας προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των τοπικών αγορών διανομής.
Η μακροπρόθεσμη συνεργασία διασφαλίζει σταθερότητα σε κάθε επιχειρηματικό τομέα.
Ο αριθμός ασθενών παρέχει υψηλά οφέλη και γρήγορη επιστροφή από την επένδυση.
Η καλή φήμη του εταιρικού ονόματος της DERMEDICS® βελτιώνει την εικόνα του οίκου ομορφιάς σας.
Παγκόσμια φροντίδα Κατανοητή προσφορά που αποσκοπεί στον επαγγελματικό τομέα (οίκοι ομορφιάς, δερματολογικοί οίκοι, ιατροί) καθώς και σε ασθενείς (μικροί επαγγελματίες καλλυντικών για φροντίδα στο σπίτι για την επέκταση της αποτελεσματικότητας των επαγγελματικών θεραπειών) κάνει τη DERMEDICS® ιδανική για τις μοντέρνες τάσεις της παγκόσμιας αγοράς ομορφιάς.
Καταπληκτικό Η DERMEDICS® είναι κάτι περισσότερο από μία πρότυπη φροντίδα του δέρματος.
Τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ κάθε θεραπείας από τη DERMEDICS® μιλούν από μόνα τους – εξαιρετική φροντίδα δέρματος.
Παγκόσμιο δίκτυο Η DERMEDICS® έχει ένα παγκόσμιο δίκτυο διανομής σε περισσότερες από 60 χώρες.
Χάρη στις παγκόσμιες προωθήσεις μία συνεργασία με τη DERMEDICS® φέρνει αμέσως εξαιρετική τοπική δημοτικότητα με κάθε Εταίρο.
Συνεργαζόμαστε μόνο με τους καλύτερους των καλυτέρων. Ελάτε μαζί μας για να μοιραστείτε το όραμα μας.

DERMEDICS® | Προφίλ Προσφοράς

DERMEDICS® επικεντρώνει τη προσφορά της σε τρεις επιχειρηματικούς τομείς που περιλαμβάνουν: ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καλλυντικά, ιατρικά προϊόντα.

Η διαφοροποίηση της προσφοράς της DERMEDICS® διασφαλίζει μία πιθανότητα επιλογής για τους πελάτες, και η DERMEDICS® εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση των διαθέσιμων πόρων ενώ διατηρεί ένα ανταγωνιστικό επίπεδο τιμών για μία μεγάλη γκάμα επαγγελματικών προϊόντων ομορφιάς και ιατρικών προϊόντων που παρουσιάζονται παρακάτω.

excellence in skincare - dermedics

Αποτελεσματικά καλλυντικά

Παρασκευάζεται με τη μεγαλύτερη φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτικής (GMP).

Μικροβιολογικά και δερματολογικά ελεγμένο. Δεν δοκιμάζεται σε ζώα.

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων (PSDS) διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως.

 • Δερμοκαλλυντικά (καλλυντικά φάρμακα)
 • Οροί για μεσοθεραπεία χωρίς βελόνες
 • Τζελ για επαγγελματική φροντίδα (επαφή και επαγωγή)
 • Καλλυντικά για πρόσωπο και σώμα για οίκους και κλινικές
 • Καλλυντικά για πρόσωπο και σώμα για ασθενείς (φροντίδα στο σπίτι)
 • Νευροκαλλυντικά – αναμένονται σύντομα!
 • Καλλυντικά διατροφής – αναμένονται σύντομα!
 • Καλλυντικά για θεραπείες με κενό
 • Χημικές αποξέσεις
 • Καλλυντικά ECO-SPA – αναμένονται σύντομα!
 • Έλαια για μασάζ
 • Πολυτελή προϊόντα για φροντίδα μπάνιου
 • Τριχογενή καλλυντικά
 • Επαγγελματική φροντίδα μαλλιών εναντίον της αλωπεκίας
 • Διεγερτικά ανάπτυξης μαλλιών

medical-quality

Ιατρικά προϊόντα

Όσο υψηλότερη τάξη τόσο υψηλότερη εξειδίκευση του ιατρικού προϊόντος. Παρασκευάζεται με τη μεγαλύτερη φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κατασκευασμένα σύμφωνα με την Ορθή Παρασκευαστική Πρακτικής (GMP). Η ταξινόμηση των ιατρικών προϊόντων συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ιατρικών Συσκευών (Οδηγία Συμβουλίου 93/42/ΕΟΚ, της 14 Ιουνίου 1993, σχετικά με τις ιατρικές συσκευές, OJ Αρ. L 169/1 της 12-07-1993).

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντων (PSDS) διαθέσιμο κατόπιν αιτήσεως.

  • Ιατρικά προϊόντα 1ης τάξης
   • Τζελ για κλινικές, νοσοκομεία και φυσικοθεραπεία
  • Ιατρικά προϊόντα 2ης τάξης
   • Τοπικά αναισθητικά – αναμένονται σύντομα!
   • Οροί μεσοθεραπείας για ενέσεις – αναμένονται σύντομα!
   • Κύλινδροι δέρματος – αναμένονται σύντομα!
  • Ιατρικά προϊόντα 3ης τάξης
   • Filler υαλουρονικού οξέος για ενέσεις – αναμένονται σύντομα!

eco-power-dermedics

Ηλεκτρονικός εξοπλισμός

 • Μεσοθεραπεία χωρίς βελόνες (ηλεκτρομετασχηματισμός, ιοντοφόρεση, υπέρηχοι).
 • Μεσοθεραπεία μικρο-βελονών.
 • Θεραπεία οξυγόνου (γεννήτρια O2, έγχυση O2)
 • Chromology™ (φωτοθεραπεία PDT/LED)
 • Cryology™ (κρύο-λίφτινγκ)
 • Μικροδερμοαπόξεση (διαμάντι, κρύσταλλοι, υδρο)
 • Ραδιοσυχνότητα
 • Σπηλαίωση (λιποαναρρόφηση υπέρηχων)
 • Λιπόλυση με λέιζερ (λιποαναρρόφηση λέιζερ με ψυχρό λέιζερ)
 • Ενδοδερμικό μασάζ κενού
 • Ηλεκτροπηξία (θερμόλυση, ηλεκτρόλυση)
 • Βιοδιέγερση (ήπιο λέιζερ)
 • Απόξεση υπερήχων (τρίψιμο δέρματος)
 • Συνδυασμένο Σύστημα Ομορφιάς (CBS)

Παρασκευάζεται με τη μεγαλύτερη φροντίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Όλες οι συσκευές συμμορφώνονται με τα πρότυπα των οδηγιών:
– Οδηγία Χαμηλής Τάσης (LVD) 73/23/EEC + 93/68/EEC
– Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) 89/336/EEC + 92/31/EEC + 93/68/EEC

Δεν εκπέμπουν ανεπιθύμητη ηλεκτρομαγνητική ρύπανση (παρεμβολές) και δεν προσβάλλονται από ένα κανονικό επίπεδο παρεμβολής.
Και οι δύο παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για Ευρωπαΐους πολίτες και απολαμβάνουν μία Κοινή Αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εντός ορισμένων ορίων τάσης).

Η συμμόρφωση με τις Οδηγίες LVD & EMC καλύπτει όλους τους κινδύνους υγείας και ασφαλείας, διασφαλίζοντας έτσι τη χρήση του ηλεκτρικού εξοπλισμού με ασφάλεια και σε εφαρμογές για τις οποίες έχει κατασκευαστεί. Συνεπώς είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί το σήμα CE για να εκφραστεί αυτή η συμμόρφωση.

Κάθε μηχανή είναι μία ηλεκτρονική συσκευή χαμηλής ισχύος σχεδιασμένη να χρησιμοποιεί λιγότερο ηλεκτρισμό για να βοηθήσει τη μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος στον οίκο σας κάτι που θα οδηγήσει σε χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

espa